Verslo logistikos studijos

Verslo logistika apima verslo procesų optimizavimą ir valdymą, siekiant veiklos efektyvumo, plėtros galimybių ir ugdant įmonių socialinę atsakomybę. Taip pat studijos šioje srityje padeda išmokti įvertinti, planuoti ir organizuoti verslo logistikos veiklas. Mokoma ir to, kas yra sandėlio valdymas, transporto aptarnavimas, krovinių planavimas, gamybos logistika, atliekų perdirbimas, grįžtamoji logistika, informacijos valdymas, tiekimo grandinės aptarnavimas ir šiuolaikinių sistemų diegimas.

Būtent išmaniosios sistemos diegimas padeda efektyviau optimizuoti įvairius verslo sprendimus, susijusius su e-logistika bei darnios plėtros ir darnaus vystymosi principais. Tai padeda kurti socialiai atsakingą verslą ir įgyvendinti visas įmanomas galimybes, siekiant optimizuoti verslo kaštus.

Verslo logistikos studijos padeda rengti technologiškai pažangią verslo logistikos strategiją; dirbti tarptautinėse rinkose; suprasti ir taikyti vadybos teorijas; vertinti verslo išorės ir vidinės aplinkos pokyčius; priimti argumentuotus sprendimus įmonių finansų, aprūpinimo, gamybos, paskirstymo, atliekų perdirbimo, grįžtamosios logistikos srityse.

Baigus studijas, daugelis gali dirbti tarptautinėse ar nacionalinėse verslo logistikos kompanijose, įvairiais ekonomistais, logistikos specialistais ar analitikais. Taip pat galima dirbti privačiose gamybos, prekybos ir paslaugų srityse bei viešajame sektoriuje, administruojant žmogiškuosius, finansinius, materialiuosius, informacinius ir kitus išteklius, padedančius organizuoti žmonių ar įmonės kolektyvo darbą. Padeda ir atlikti pačias įvairiausias funkcijas, diegiant inovacijas versle, jį plėtojant, inicijuojant naujoves bei efektyvius verslo sprendimus; valdant krovinių pervežimo procesus; vadovaujantis teisės aktais, reguliuojant transporto ir logistikos veiklas; vertinti verslo aplinką, įkuriant ir valdant transporto logistikos įmonę ir mokantis dirbti su išmaniosiomis logistikos valdymo sistemomis.

Tinkamas verslo logistikos valdymas padeda įgauti konkurencinį pranašumą ir jį išlaikyti bei sukurti integruotos logistikos sistemą, apimančią pardavimus, logistiką, informacinės sistemas, marketingo personalą bei logistikos sistemą.