Darbo užmokesčio apskaita, ką derėtų žinoti

Kiekvienas mūsų baigia mokyklą, svajoja apie karjerą, todėl įstoja į universitetą, mokosi, siekia svajonių išsipildymo ir susiranda darbą. Darbe mes gauname atlyginimą už kurį gyvename, perkame tam tikrus daiktus, tačiau ar kada nors susimąstėte kaip Jūsų atlyginimas yra apskaičiuojamas? Už ką tiksliai Jūs gaunate pinigus? Ne? Tuomet mes Jums papasakosime svarbiausius elementus bei reikalavimus.
Kiekvienam asmeniui, kuris dirba ūkiniame subjekte yra vedama darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaita – nustatoma apskaičiavus kasmetines atostogas, laiką, kai darbuotojas numatytais atvejais yra atitraukiamas nuo darbo, jam išmokoma išeitinė išmoka arba kitos teisės aktų nustatytos išmokos.

darbo užmokesčio apskaita

Kaip skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis? Vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės yra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Šis atlyginimas yra apskaičiuojamas vidutinį darbo dienos užmokestį dauginant iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką ir nuostatus). Vidutinį mėnesio darbo dienų skaičių kiekvienais metais tvirtina soc. Apsaugos ir darbo ministras.

Į asmens atlyginimą įeina:

  • pagal darbo bendrovėje taikomas sistemas ir nuostatas paskaičiuotas pagrindinis darbo užmokestis. Šis užmokestis yra mokamas už darbuotojo atliktą darbą;
  • jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Pavyzdžiui, dirbama švenčių dienomis, savaitgaliais, viršvalandinį darbą ir kt., priskaičiuojamas padidintas apmokėjimas;
  • premijos;
  • priedai ir kitos išmokos, numatytos teisės aktuose;
  • Į vidutinį asmens darbo užmokestį neįskaitomi:
  • atlyginimas už darbo metu padarytą žalą darbuotojui;
  • apmokėjimas už laiką, kuomet darbuotojas nebuvo darbe dėl pateisinamų priežasčių (kasmetinės arba mokymosi atostogos; prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir kt.);
  • kompensaciją už perkėlimą į kitą darbo vietą;
  • dienpinigiai už komandiruotes ir kt.