Kaip rašyti charakteristiką?

Kaip rašyti charakteristiką

Darbuotojai dažnai kreipiasi į skyrių, norėdami gauti rekomendacinius laiškus. Jų gali prireikti teismams, kreditoriams ir naujoms darbo vietoms. Šiame straipsnyje apžvelgsime darbuotojų savybių darbo vietoje pavyzdžius ir pateiksime keletą patarimų, kaip teisingai jas parašyti.

Teigiamos darbo vietos savybės: ar darbdaviai turi skelbti jas?

Charakteristika – tai dokumentas, kuriuo darbdavys įvertina darbuotojo asmenines ir profesines savybes. Kai kas gali manyti, kad toks popierius – praeities reliktas, tačiau jeigu darbuotojų skyrius ar organizacijos vadovybė gauna raštišką prašymą jį pateikti, darbuotojas negali jo atsisakyti. Pagal str. Remiantis Federacijos darbo įstatymo 62 straipsniu, darbovietės charakteristikų rašymo procesas negali viršyti trijų darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Ši taisyklė galioja ne tik šiuo metu įmonėje registruotiems pavaldiniams, bet ir darbo santykius nutraukusiems pavaldiniams. Išorinė – tai funkcija, teikiama kitoms organizacijoms ar institucijoms…Rašant tokio tipo dokumentą, reikia dirbti su darbuotojais siekiant išsiaiškinti dokumento reikalavimo paskirtį. Nuo to priklausys funkcijos stilius ir pateikimas.

Pavyzdžiui, kai darbuotojas perkeliamas į kitą organizacijos padalinį, kuriame jis dirba dėl paaukštinimo, naudojamos vidinės charakteristikos. Tokiuose popieriuose būtina atkreipti dėmesį į verslo ypatumus ir darbuotojų darbo įgūdžius.

Darbo vietos charakteristikų pavyzdžiai: bendrieji reikalavimai

Įstatymuose nėra tokių dokumentų šablono. Nepaisant to, yra keletas bendrų taisyklių. Ši funkcija turi būti oficialiame organizacijos firminiame blanke. Jei įmonės vidinės procedūros to nepatvirtina, formoje bet kuriuo atveju turi būti pateikta visa informacija, ypač jei charakteristikos pateikiamos atsakant į oficialų agentūros prašymą.

Todėl dokumente turi būti nurodyta:

Asmens duomenys, įskaitant asmens vardą, pavardę, gimimo datą, šeimyninę padėtį, karinę tarnybą ir išsilavinimą, taip pat informaciją apie galimybę gauti įvairius apdovanojimus. Šioje skiltyje pateikiama informacija apie kvalifikaciją, priėmimo laiką, perkėlimus organizacijos viduje, asmeninius darbo pasiekimus ir profesinius įgūdžius. Jei pareigas einantis darbuotojas siunčiamas mokytis, tobulėti ir pan., tai taip pat reikia nurodyti charakteristikoje. Šioje skiltyje taip pat pateikiama informacija apie įvairius darbuotojų nuopelnus (padėkas, apdovanojimus ir pan.) ar drausmines nuobaudas. Asmeninė charakteristika. Ši informacija yra bene svarbiausia visos specifikacijos dalis. Jame gali būti įvairios informacijos apie asmenines asmens savybes. Jei darbuotojas yra padalinio vadovas, verta atkreipti dėmesį į jo organizacines savybes, atsakomybės už pavaldinius buvimą ar nebuvimą, pasirengimo priimti sunkius sprendimus laipsnį, reiklumą sau ir savo pavaldiniams bei kitas savybes. Jei darbuotojas yra atlikėjas, tuomet galite nurodyti jo pasirengimo vykdyti vadovo įsakymus, iniciatyvumo, puikių rezultatų siekimo laipsnį ir pan. Taip pat šioje skiltyje galite nurodyti asmens ryšį su darbo kolektyvu: ar jis turi autoritetą ir pagarbą, ar santykiai kolektyve nesutampa dėl darbuotojo sudėtingumo ar kitų savybių.

Pagrindinis reikalavimas dokumentams, žinoma, yra objektyvus. Galiausiai bendras aprašymas turėtų sukurti veikėjo įvaizdį ir padėti susidaryti teisingą nuomonę

Tuo pačiu metu turinys gali skirtis priklausomai nuo paruošimo objekto, tai ir yra svarbiausia. Jei darbuotojas ketina kreiptis dėl įvaikinimo iš senatvės globos įstaigos, jo charakteristikos turėtų ypač pabrėžti jo asmenines savybes, tokias kaip geranoriškumas, darbštumas, geros manieros. Jei darbuotojas nori būti paaukštintas ar jam reikia susirasti naują darbą, pravers tokie titulai kaip „vadovas“, „aktyvus“ ir „atsakingas“. Teismui reikia nurodyti asmens sąžiningumą, jo santykį su pareigomis ir santykius su kolegomis. Straipsnyje pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio (parengta tinklaraštininkų), kiekvienu individualiu atveju būtina kreiptis į specialistus.